Giấy Phép - Chứng Nhận

image

Giấy chứng nhận phần mềm HanaGold

image

Giấy chứng nhận trang sức Kim Khổng Tước

image

Giấy chứng nhận Kim Khổng Tước

image

Giấy chứng nhận giải Ba TECHFEST 2021

image

Đăng ký nhãn hiệu

image

Giấy chứng nhận phần mềm HanaGold

image

Giấy chứng nhận trang sức Kim Khổng Tước

image

Giấy chứng nhận Kim Khổng Tước

image

Giấy chứng nhận giải Ba TECHFEST 2021

image

Đăng ký nhãn hiệu

imageimage

Hội Viên - Hiệp Hội

image

Hội Doanh nhân Trẻ

image

Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam

image

Hội viên Danh dự Hiệp hội Blockchain Việt Nam

image

Hội Mỹ Nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM

image

CÂU LẠC BỘ NHƯỢNG QUYỀN

imageimage

Tiêu Chuẩn Đồng Vàng

  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở Đồng vàng
  • Thử nghiệm Vàng
imageimage