CHÍNH SÁCH MUA - ĐỔI HÀNG

 1. Tất cả các sản phẩm trang sức vàng: 18k, 24k (điều kiện: sản phẩm còn nguyên vẹn, không gãy hỏng)
  1. Thu mua: Theo giá vàng HanaGold niêm yết
  2. Đổi: Theo giá trị sản phẩm tại thời điểm đổi
  3. Lưu ý: HanaGold sẽ trừ lại phí gia công và hột gắn trên sản phẩm
 2. Tất cả các sản phẩm trang sức vàng: 18k, 24k
  1. Thu mua: -Không-
  2. Đổi: 100% giá trị hóa đơn (không hoàn tiền lại) trong vòng 24h kể từ lúc mua vàng.
  3. Yêu cầu: Sản phẩm còn nguyên vẹn như lúc mới mua: không xước, không hỏng, không biến dạng, khối lượng không thay đổi. Quý khách đổi sang sản phẩm có giá trị ngang bằng hoặc lớn hơn. Không hoàn tiền và chỉ áp dụng 1 lần.
 3. Trang sức tính công các loại , trang sức vàng có hàm lượng: 98%, 99%, 99,9%, 99,99%
  1. Thu mua: Thu mua lại theo khối lượng, tuổi vàng và giá vàng 98%, 99%,99,9%, 99,99% mua vào do HanaGold niêm yết.
  2. Đổi: Thu mua lại theo khối lượng, tuổi vàng và giá vàng 98%, 99%,99,9%, 99,99% bán ra do HanaGold niêm yết.
 4. Đối với những sản phẩm có công nghệ chế tác đặc biệt
  1. Thu mua: 80% giá trị hóa đơn
  2. Đổi: 90% giá trị hóa đơn
  3. Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với các sản phẩm đảm bảo khối lượng và kết cấu như lúc đầu.
 5. Tất cả các loại sản phẩm hỏng: đứt gãy, méo móp, thiếu chi tiết, biến dạng
  1. Thu mua: Thu lại theo giá vàng nguyên liệu mua vào do HanaGold niêm yết.
  2. Đổi: Thu lại theo giá vàng nguyên liệu bán ra do HanaGold niêm yết.