ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ MỞ TÀI KHOẢN ỨNG DỤNG HANAGOLD

Chào mừng Người dùng đã đến với Ứng dụng HanaGold (HanaGold) của chúng tôi. Để hiểu về quyền lợi và trách nhiệm của mình, vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Dịch Vụ (Điều khoản) trên đây trước khi mở tài khoản (Tài khoản) và giao dịch trên Ứng dụng HanaGold.

 • BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC MỞ TÀI KHOẢN, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN KHÔNG HỦY NGANG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG HANAGOLDVN VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.
 • BẤT KỲ TÍNH NĂNG HOẶC CÔNG CỤ NÀO ĐƯỢC THÊM VÀO HANAGOLDVN ĐỀU PHẢI TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.
 • NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI BẠN PHẢI NHẬN ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP TRƯỚC KHI MỞ TÀI KHOẢN VÀ RẰNG CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI TẠO TÀI KHOẢN LÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, BẠN PHẢI THAY MẶT NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN, CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM CÁC HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG DO NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN THỰC HIỆN, DÙ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN CÓ ĐANG ĐƯỢC MỞ HOẶC ĐƯỢC TẠO SAU ĐÓ VÀ DÙ RẰNG NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN CÓ ĐANG ĐƯỢC BẠN GIÁM SÁT KHI THỰC HIỆN VIỆC MUA HÀNG ĐÓ HAY KHÔNG.
 • ĐỊNH NGHĨA

  • 1. Hanagold là Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Hanagold, có mã số thuế là 0316531254, có địa chỉ trụ sở tại Số 136 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, là tổ chức cung cấp các giao dịch mua bán vàng trên ứng dụng HanaGold.
  • 2. HanaGold là ứng dụng của Hanagold được cài đặt trên thiết bị điện tử có kết nối mạng internet, ở cả hai hệ điều hành Android và IOS, cho phép Người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của Hanagold để sử dụng các Dịch vụ cho Hanagold cung cấp cũng như thực hiện các Giao dịch mua bán vàng theo các quy định trong Điều khoản này.
  • 3. Người dùng là tổ chức, cá nhân sử dụng Tài khoản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán vàng tại Ứng dụng HanaGold.
  • 4. Giao dịch mua bán vàng là các giao dịch mà Người dùng thực hiện trên Ứng dụng HanaGold theo bảng giá do Hanagold niêm yết.
  • 5. Tài khoản bao gồm tài khoản đăng nhập và mật khẩu được Người dùng sử dụng để đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của Hanagold trên Ứng dụng HanaGold.
  • 6. Dịch vụ là các dịch vụ do Hanagold cung cấp cho Người dùng tại Ứng dụng HanaGold bao gồm các Giao dịch mua bán vàng, Rút vàng và các dịch vụ khác tùy từng thời điểm.
  • 7. Phương thức giao dịch là các hình thức thanh toán điện tử như internet banking, ví điện tử được Hanagold tích hợp trên Ứng dụng HanaGold.
 • TÀI KHOẢN BẢO MẬT

  • 1. Đăng ký Tài khoản

   • 1.1 Người dùng phải đăng ký một Tài khoản trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực thông tin cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của chúng tôi, và chấp nhận các Điều khoản này, các chính sách bảo mật và các quy tắc, chính sách khác của chúng tôi tại từng thời điểm. Trong trường hợp thông tin mà Người dùng cung cấp có sự thay đổi, Người dùng có trách nhiệm cập nhật để duy trì tính toàn vẹn và chính xác của các thông tin này.
   • 1.2 Hanagold có quyền từ chối yêu cầu mở Tài khoản của Người dùng theo quyết định riêng của mình.
   • 1.3 Mỗi Người dùng, với một mã số định danh cá nhân, chỉ được mở và duy trì duy nhất 01 (một) Tài khoản.
  • 2. Điều kiện

   Bằng cách đăng ký Tài khoản, Người dùng đảm bảo rằng:

   • a. Người dùng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên
   • b. Người dùng có đầy đủ năng lực pháp lý, thẩm quyền để sử dụng các Dịch vụ
   • c. Người dùng không có bất kỳ tài khoản nào khác trên Ứng dụng HanaGold
   • d. Việc sử dụng Dịch vụ của Hanagold sẽ không vi phạm các quy định pháp luật như quy định về chống rửa tiền, chống tham nhũng, chống tài trợ khủng bố.
  • 3. Bảo mật Tài khoản

   • 3.1 Tài khoản chỉ có thể được sử dụng bởi Người dùng. Hanagold có quyền đình chỉ, đóng băng Tài khoản nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có người sử dụng trái phép Tài khoản. Trong trường hợp Người dùng nghi ngờ hoặc phát hiện việc sử dụng Tài khoản trái phép, Người dùng có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho chúng tôi. Hanagold không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng trái phép Tài khoản cho dù có hoặc không có sự cho phép của Người dùng.
   • 3.2 Người dùng có trách nhiệm:

    • a. Bảo mật Tài khoản của mình
    • b. Đăng xuất sau khi sử dụng Ứng dụng HanaGold
    • c. Thông báo ngay cho Hanagold về mọi hành vi sử dụng trái phép Tài khoản của bạn
    • d. Đảm bảo rằng thông tin Tài khoản của Người dùng là chính xác
 • PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

  • 1. Người dùng đồng ý rằng, nếu có bất kỳ khoản phí nào phát sinh hoặc liên quan đến Dịch vụ của Hanagold, Người dùng đồng ý trả khoản phí này để được sử dụng Dịch vụ đó. Hanagold có quyền từ chối cung cấp Dịch vụ này nếu Người dùng không đồng ý thanh toán khoản phí này.
  • 2. Để thực hiện các giao dịch cũng như sử dụng các Dịch vụ, Người dùng phải lựa chọn Phương thức giao dịch phù hợp trong lần giao dịch đầu tiên. Người dùng có trách nhiệm tự mình đăng ký mở tài khoản hoặc ví điện tử theo các Phương thức giao dịch để tiến hành thanh toán cho Hanagold. Người dùng:

   • a. Đồng ý không sử dụng Dịch vụ, thực hiện giao dịch nếu không có Phương thức giao dịch phù hợp với Người dùng.
   • b. Tuyên bố rằng Người dùng được phép sử dụng phương thức thanh toán mà Người dùng đã lựa chọn và mọi thông tin thanh toán mà Người dùng cung cấp là đúng và chính xác.
   • c. Ủy quyền cho Hanagold tính phí dịch vụ bằng phương thức mà Người dùng lựa chọn.
 • NỘI DUNG DỊCH VỤ

  Hanagold cung cấp các Dịch vụ sau trên Ứng dụng HanaGold:

  • 1. Giao dịch mua bán vàng

   • 1.1 Một bên đồng ý bán và một bên đồng ý mua vàng thuộc sở hữu của mình theo các quy định trong Điều khoản này. Để thực hiện giao dịch, Người dùng cần phải đăng nhập vào Ứng dụng HanaGold thông qua Tài khoản của mình và đưa ra yêu cầu, đề nghị, chỉ thị có liên quan theo đúng trình tự, hướng dẫn của Hanagold. Thời gian giao dịch trực tuyến trên Ứng dụng HanaGold là 24/24 và Người dùng đồng ý rằng Hanagold có toàn quyền thay đổi thời gian này theo quy định, chính sách riêng của mình.
   • 1.2 Loại vàng giao dịch. Loại vàng được Hanagold mua bán với Người dùng là các loại vàng có nguồn gốc hợp pháp, thuộc phạm vi mà Hanagold kinh doanh và được phép giao dịch tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Danh mục các loại vàng được Hanagold mua bán với Người dùng theo quy định của Hanagold trong từng thời kỳ.
   • 1.3 Giá mua vàng. Giá mua vàng được xác định theo giá mà Hanagold đã niêm yết trên Ứng dụng HanaGold tại thời điểm xác lập Giao dịch mua bán vàng.
   • 1.4 Một yêu cầu, đề nghị giao dịch chỉ được xem là hợp lệ và được Hanagold thừa nhận khi và chỉ khi:

    • a. Người dùng sử dụng Tài khoản của mình để truy cập và thực hiện giao dịch theo đúng trình tự, thủ tục, hướng dẫn của Hanagold.
    • b. Có đầy đủ các nội dung theo quy định của Hanagold và của pháp luật về chứng từ kế toán (đối với Người dùng là tổ chức).
    • c. Tài khoản thanh toán liên kết với Phương thức giao dịch mà Người dùng lựa chọn có đủ số dư được phép sử dụng để thanh toán cho giao dịch mua vàng có liên quan.
    • d. Trong trường hợp Người dùng yêu cầu bán vàng, Người dùng cần đảm bảo số lượng vàng trong kho vàng của Người dùng đủ số lượng để thực hiện giao dịch bán vàng cho Hanagold.
    • e. Giao dịch mua bán vàng trong hạn mức mà Hanagold quy định.
    • f. Các điều kiện khác theo quy định của Hanagold tại từng thời điểm.
    • Hanagold có quyền từ chối thực hiện Giao dịch mua bán vàng của Người dùng đối với các yêu cầu, đề nghị, chỉ thị không thỏa mãn các điều kiện quy định trên đây.
   • 1.5 Mỗi Giao dịch mua bán vàng giữa hai bên được ghi nhận đầy đủ các thông tin về loại vàng giao dịch, số lượng, đơn giá, thành tiền, ngày thực hiện giao dịch và các thông tin cần thiết khác (nếu có) thông qua chứng từ xác nhận Giao dịch mua bán vàng và được Hanagold ghi nhận, lưu trữ bằng dữ liệu điện tử (Chứng từ).

    • a. Số liệu, nội dung trên Chứng từ này là bằng chứng xác nhận các Giao dịch mua bán vàng được thực hiện giữa hai bên.
    • b. Thời điểm xác nhận Giao dịch mua bán vàng là thời điểm mà hệ thống Ứng dụng HanaGold thông báo Giao dịch mua bán vàng đã được thực hiện thành công.
   • 1.6 Thời điểm giao nhận và chuyển giao quyền sở hữu vàng được mua bán từ Bên Bán sang Bên Mua được xác định kể từ thời điểm Bên Mua hoàn thành việc thanh toán tiền mua vàng cho Bên Bán và giao dịch mua bán được ghi nhận thành công trên hệ thống của Ứng dụng HanaGold. Quyền sở hữu đối với số lượng vàng được mua sẽ được chuyển giao từ Bên Bán sang Bên Mua ngay sau khi Bên Bán nhận được tiền thanh toán từ Bên Mua cho số lượng vàng được mua đó: a. Trường hợp Bên Mua là Người dùng: Ngay tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu đối với vàng mua từ Hanagold, Người dùng đồng ý gửi số vàng đã mua vào kho vàng giữ hộ của Người dùng tại Hanagold và Hanagold đồng ý cung cấp dịch vụ giữ hộ đối với số vàng đó cho Người dùng, đồng thời Hanagold được quyền tự động ghi tăng số lượng vàng Khách hàng gửi giữ hộ tương ứng với số vàng Khách hàng đã mua. Việc gửi giữ hộ và quản lý số vàng của Người dùng được thực hiện theo quy định của Hanagold theo từng thời kỳ và Khách hàng có nghĩa vụ phải thanh toán phí giữ hộ theo đúng biểu phí hiện hành của Hanagold. b. Trường hợp Bên Mua là Hanagold: Ngay tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu đối với vàng mua từ Người dùng, Hanagold thực hiện ghi sổ giảm số lượng vàng Người dùng gửi giữ hộ tương ứng với số vàng Người dùng đã bán, đồng thời chuyển số vàng từ kho vàng giữ hộ của Người dùng sang kho vàng thuộc sở hữu của Hanagold.
   • 1.7 Phương thức và chứng từ giao nhận. a. Trường hợp Người dùng: Trong trường hợp Người dùng có nhu cầu nhận số vàng đã mua hoặc đang gửi giữ tại kho của Hanagold thì Người dùng có thể sử dụng dịch vụ rút vàng như quy định tại Khoản 2 Mục này. b. Trường hợp Hanagold: Trong trường hợp Hanagold mua lại vàng của Người dùng trong các Giao dịch mua bán vàng thì việc Hanagold chuyển số lượng vàng mua từ kho vàng giữ hộ của Người dùng sang kho vàng thuộc sở hữu của Hanagold tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu vàng từ Người dùng sang Hanagold được hiểu là phương thức giao nhận vàng giữa Hanagold và Người dùng mà không cần ký thêm bất kỳ chứng từ, văn bản xác nhận nào giữa các bên.
   • 1.8 Chấm dứt Giao dịch mua bán vàng. a. Người dùng có quyền chấm dứt Giao dịch mua bán vàng theo quy định của Hanagold. b. Hanagold có quyền chấm dứt, từ chối, tạm ngừng Giao dịch mua bán vàng của Người dùng mà không phải thông báo trước cho Người dùng, không cần được sự chấp thuận của Người dùng trong các trường hợp sau: - Người dùng thực hiện Giao dịch mua bán vàng không tuân thủ quy định Điều khoản này, quy định của Hanagold và quy định pháp luật. - Việc thực hiện Giao dịch mua bán vàng có thể dẫn đến việc Hanagold vi phạm các quy định của pháp luật về trạng thái, hạn mức, giới hạn giao dịch hay các hạn chế khác. - Theo quyết định, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận hoặc khi lợi ích của Hanagold, Người dùng và/hoặc bên thứ ba có thể bị vi phạm. - Khi Hanagold tạm ngừng giao dịch để bảo trì, khi có sự cố của nhà cung cấp dịch vụ điện tử, viễn thông, sự cố do nguyên nhân vượt quá phạm vi kiểm soát của Hanagold dẫn đến việc không thể thực hiện được Giao dịch mua bán vàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nguyên nhân sự cố kỹ thuật, phá hoại, động đất, thiên tai, đứt nghẽn mạng, mất điện… hoặc các trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của Hanagold.
  • 2. Hoạt động rút vàng

   • 2.1 Hoạt động rút vàng là dịch vụ do Hanagold cung cấp cho Người dùng nhằm hỗ trợ Người dùng rút, nhận số vàng vật chất mà Người dùng đã giao dịch trên Ứng dụng HanaGold và hiện đang được gửi tại các kho vàng giữ hộ của Hanagold.
   • 2.2 Quy trình thực hiện hoạt động rút vàng:

    • a. Người dùng có trách nhiệm thông báo số lượng vàng và địa điểm mong muốn nhận vàng vật chất cho Hanagold trước tối thiểu 24 giờ.
    • b. Địa điểm rút vàng vật chất. Do Hanagold công bố trên website https://hanagold.vn, Ứng dụng HanaGold và sẽ được Hanagold cập nhật, bổ sung liên tục tại từng thời điểm (Điểm giao dịch). Trong trường hợp, Hanagold không thể điều chuyển số vàng vật chất từ kho cất giữ đến Điểm giao dịch mà Người dùng lựa chọn, Người dùng có quyền nhận vàng vật chất tại Điểm giao dịch khác (trong cùng hệ thống của HanaGold) với trọng lượng và giá trị tương đương. Nếu Người dùng mong muốn đổi lại cho đúng sản phẩm vàng mà mình đã lựa chọn trước đó thì Hanagold sẽ hỗ trợ chuyển đổi cho Người dùng với điều kiện sản phẩm được đổi phải còn nguyên tem, vỉ, nhãn mác. Hanagold có quyền từ chối thu lại sản phẩm này nếu không đáp ứng được điều kiện nêu trên.
    • c. Thời điểm thực hiện. Người dùng đồng ý thực hiện giao dịch tại Điểm giao dịch trong giờ làm việc bắt đầu từ 9h đến 17h hàng ngày trừ các ngày chủ nhật hàng tuần và các ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật.
    • d. Hạn mức giao dịch trong ngày đối với mỗi Người dùng là 20 chỉ.
    • e. Sau khi nhận vàng vật chất, Người dùng và Hanagold sẽ ký Biên bản giao nhận theo mẫu của Hanagold nhằm ghi nhận lại kết quả của hoạt động này.
  • 3. Các dịch vụ khác Trong quá trình kinh doanh, hoạt động của mình, tại từng thời điểm, Hanagold có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ khác nhằm mang lại nhiều tiện ích cho Người dùng. Thông tin chi tiết các dịch vụ này sẽ được Hanagold cập nhật và thông báo trên fanpage, website https://hanagold.vn , Ứng dụng HanaGold hoặc các phương tiện truyền thông khác.
 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

  • 1. Quyền và nghĩa vụ của Hanagold

   • a. Được quyền thực hiện các hoạt động mua bán vàng theo quy định pháp luật và theo quy định của Điều khoản này.
   • b. Được quyền từ chối yêu cầu mở Tài khoản để truy cập vào Ứng dụng HanaGold và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu Người dùng không đáp ứng được các điều kiện, yêu cầu của chúng tôi.
   • c. Trong trường hợp thị trường biến động bất thường, Hanagold được quyền giảm hạn mức, ngừng giao dịch và/hoặc thay đổi giá vàng đã được niêm yết.
   • d. Được quyền nhận tiền mà Người dùng đã thanh toán cho số lượng vàng mà Hanagold mua từ Người dùng và chuyển số lượng vàng này sang kho thuộc sở hữu của Hanagold theo quy định.
   • e. Trong trường hợp phát hiện Người dùng vi phạm các quy định hiện hành hoặc thỏa thuận đã có với Hanagold, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Hanagold có quyền không thực hiện các yêu cầu tiến hành Giao dịch mua bán vàng, giữ lại tang vật và thông báo ngay cho cấp có thẩm quyền xem xét và xử lý.
   • f. Hanagold, theo quyết định riêng của mình, có quyền cập nhật, thay đổi mức phí áp dụng cho các Dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo công khai trên website, Ứng dụng HanaGold và các phương tiện khác của mình. Mức phí mới sẽ được áp dụng cho tất cả giao dịch được thực hiện sau ngày có hiệu lực do Hanagold quy định. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Người dùng được coi là đồng ý với mức phí này.
   • g. Khi phát sinh các giao dịch bị ghi nhận sai, nhầm, thiếu sót, bị can thiệp, chỉnh sửa trái phép, gian lận, lừa đảo và/hoặc không đúng bản chất của giao dịch theo nhận định của Hanagold hoặc không phù hợp với nội dung của giao dịch, Hanagold được toàn quyền điều chỉnh lại nội dung, thông tin giao dịch cho phù hợp và thông báo cho Người dùng về nội dung điều chỉnh.
   • h. Hanagold được quyền chấm dứt, từ chối, tạm dừng thực hiện Giao dịch mua bán vàng khi nhận được yêu cầu của Khách hàng hoặc có thông báo thẻ mật khẩu, Tokenkey bị mất cắp, thất lạc, lộ mã OTP hoặc có nghi ngờ Tài khoản của Người dùng đang bị sử dụng trái phép hoặc Giao dịch mua bán vàng mà Người dùng thực hiện đang bị lợi dụng .
   • i. Có nghĩa vụ thanh toán đủ và đúng cho số vàng đã mua từ Người dùng.
   • j. Hỗ trợ Người dùng rút vàng vật chất theo quy định tại Khoản 2 Mục IV của Điều khoản này.
   • k. Trong khả năng tốt nhất của mình, giải quyết các khiếu nại và các sự cố, lỗi phát sinh trong quá trình Người dùng sử dụng Ứng dụng HanaGold.
   • l. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều kiện, điều khoản này này và của pháp luật.
  • 2. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

   • a. Được quyền mua, bán vàng theo quy trình, quy định của Điều khoản này.
   • b. Đảm bảo số dư trong tài khoản thanh toán của Người dùng đủ cho các hoạt động giao dịch của mình.
   • c. Được quyền nhận tiền cho số lượng vàng mà Người dùng đã bán cho Hanagold theo quy định của Điều khoản này.
   • d. Được quyền yêu cầu Hanagold cung cấp thông tin, thống kê về các Giao dịch mua bán vàng mà Người dùng đã xác lập với Hanagold, cũng như số lượng vàng mà Hanagold đã mua bán với Người dùng và phải thanh toán phí theo thông báo của Hanagold (nếu có). Đồng thời, Người dùng đồng ý và chấp thuận rằng Hanagold được quyền cung cấp các thông tin về Giao dịch mua bán vàng, số lượng vàng mà Hanagold đã mua bán với Khách hàng, các thông tin khác của Người dùng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho các mục đích tổ chức và hoạt động hợp pháp của Hanagold mà không cần phải thông báo hay xin chấp thuận trước của Người dùng.
   • e. Cam kết chấp thuận và đồng ý với các quy định trong Điều khoản này và có trách nhiệm tự mình bảo mật các thông tin Tài khoản của mình.
   • f. Người dùng ủy quyền toàn bộ, vô điều kiện và không hủy ngang cho Hanagold được:

    • - Tự động trích, chuyển tiền trên tài khoản thanh toán của mình để thanh toán cho Giao dịch mua vàng, thanh toán phí giữ hộ vàng (nếu có), phí duy trì tài khoản hay thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của Người dùng đối với Hanagold.
    • - Tự động chuyển số lượng vàng Hanagold đã mua từ kho vàng giữ hộ của Người dùng sang kho vàng thuộc sở hữu của Hanagold tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu vàng từ Người dùng sang Hanagold.
   • g. Đảm bảo hệ thống máy tính, thiết bị điện tử, phần mềm, việc sử dụng mạng của Người dùng đáp ứng được các tiêu chí cần thiết tối thiểu để truy cập và sử dụng Ứng dụng HanaGold đảm bảo yếu tố bảo mật; thường xuyên duy trì phần mềm diệt virus trên các thiết bị sử dụng truy cập Ứng dụng HanaGold.
   • h. Trong trường hợp Người dùng bị khóa Tài khoản theo quy định, Người dùng đồng ý sẽ tuân thủ mọi quy định của Hanagold để được cấp lại tài khoản và mật khẩu.
   • i. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều kiện, điều khoản này này và của pháp luật.
 • CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM

  • 1. Hanagold cam đoan và tuyên bố rằng các Dịch vụ và các hoạt động giao dịch trên Ứng dụng HanaGold không là các hoạt động phái sinh về vàng, giao dịch vàng tài khoản, hoặc các hoạt động kinh doanh vàng khác bị cấm hoặc hạn chế theo quy định pháp luật.
  • 2. Người dùng cam đoan, bảo đảm và tuyên bố rằng:

   • a. Người dùng đã đạt tuổi thành niên theo quy định pháp luật Việt Nam.
   • b. Người dùng không được sử dụng Dịch vụ của Hanagold cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào theo quy định pháp luật.
   • c. Việc vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này sẽ dẫn đến Tài khoản của bạn bị chấm dứt ngay lập tức.
   • d. Người dùng không sao chép, nhân bản, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền của ứng dụng Ứng dụng HanaGold, các sản phẩm, Dịch vụ mà Hanagold cung cấp. Hanagold có quyền chấm dứt Tài khoản của Người dùng mà không cần thông báo trước cũng như không phải chịu bất kỳ khoản bồi thường nào nếu Người dùng vi phạm điều khoản này.
 • BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • 1. Quyền riêng tư của Người dùng rất quan trọng đối với Hanagold. Để bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng, Hanagold có các chính sách bảo mật thông tin nhằm bảo mật thông tin của Người dùng.
  • 2. Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc đồng ý với các Điều khoản này, Người dùng đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/ hoặc xử lý nội dung và dữ liệu cá nhân của Người dùng như được mô tả trong Chính sách bảo mật.
 • VIII. CHẤM DỨT TÀI KHOẢN

  • Người dùng đồng ý rằng Hanagold có quyền đình chỉ, đóng băng hoặc khóa ngay lập tức Tài khoản của Người dùng nếu nghi ngờ hoạt động của Tài khoản của Người dùng vi phạm quy định của Điều khoản này, Chính sách bảo mật, hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào. Người dùng cũng đồng ý rằng Hanagold sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với Người dùng nếu Hanagold đình chỉ, tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của Người dùng.
  • Trong trường hợp chấm dứt Tài khoản, Người dùng có thể yêu cầu để được nhận lại toàn bộ số lượng vàng vật chất đang được Hanagold bảo quản tại kho giữ hộ của mình. Hanagold, tùy từng trường hợp, theo quyết định riêng của mình, có thể đồng ý với một phần hoặc toàn bộ yêu cầu này của Người dùng. Thủ tục, thời gian thực hiện sẽ theo quyết định của Hanagold.
 • TỪ CHỐI

  • 1. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN NGUYÊN TẮC “CÓ SẴN” VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM, YÊU CẦU HOẶC TUYÊN BỐ NÀO RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC HỢP PHÁP ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI HANAGOLD LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, THỰC HIỆN, KHÔNG VI PHẠM, CÓ THỂ BÁN, HOẶC PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, HOẶC CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐƯỢC TẠO RA BỞI PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN HOẶC TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI. KHÔNG GIỚI HẠN NỘI DUNG ĐÃ ĐỀ CẬP TRÊN ĐÂY, HANAGOLD KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ, TRANG WEB, ỨNG DỤNG HANAGOLDVN HOẶC CÁC CHỨC NĂNG LIÊN QUAN SẼ LUÔN CÓ SẴN, TRUY CẬP ĐƯỢC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT, CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, VÀ RẰNG CÁC KHIẾM KHUYẾT, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, HOẶC RẲNG ỨNG DỤNG HANAGOLDVN NÀY VÀ/HOẶC HỆ THỐNG MÁY CHỦ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG LIÊN QUAN ĐÓ KHÔNG BỊ VIRUS, CLOCKS, TIMERS, COUNTERS, SÂU MÁY TÍNH (WORMS), PHẦN MỀM LOCKS, THIẾT BỊ DROPDEAD, MÃ ĐỘC HẠI (TROJAN-HORSES), ĐỊNH TUYẾN, TRAP DOORS, BOM HẸN GIỜ (TIME BOMBS), HOẶC CHỨA BẤT KỲ ĐOẠN MÃ, CÁC HƯỚNG DẪN, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC CÁC LINH KIỆN ĐỘC HẠI.
  • 2. NGƯỜI DÙNG THỪA NHẬN RẰNG TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA ỨNG DỤNG HANAGOLDVN VÀ / HOẶC DỊCH VỤ DUY TRÌ VỚI BẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.
 • LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

  • TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP HANAGOLD SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN DO SƠ SUẤT (DÙ CỐ Ý, VÔ Ý HOẶC BỊ ÁP ĐẶT), TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HOẶC TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT, HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC), HOẶC CÁC NGUYÊN NHÂN KHÁC CỦA HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ, CÔNG BẰNG, THEO PHÁP LUẬT HOẶC CÁC NGUYÊN NHÂN KHÁC, CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI DO VIỆC SỬ DỤNG, LỢI NHUẬN, DOANH THU, LỢI THẾ THƯƠNG MẠI HOẶC TIẾT KIỆM ĐƯỢC DỰ KIẾN HOẶC MỌI TỔN THẤT GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC ĐẶC BIỆT (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT DỮ LIỆU, DỊCH VỤ BỊ GIÁN ĐOẠN, LỖI CỦA MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC THIỆT HẠI GÂY RA TỪ CÁC THIỆT HẠI TRÊN ĐÂY, KỂ CẢ KHI HANAGOLD ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY.
 • BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

  • Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Hanagold vô hại cũng như các cán bộ, đại lý, hoặc các đối tác khác và nhân viên của Hanagold, bằng chi phí của Người dùng, từ và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện và tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan, thiệt hại, tiền phạt, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn, phí pháp lý hợp lý và các chi phí giải quyết tranh chấp khác) phát sinh do việc Người dùng vi phạm bất kỳ quy định của Điều khoản này, Chính sách bảo mật, quy định pháp luật.
 • SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT

  • Hanagold bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi và thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản bằng cách đăng các bản cập nhật lên website, ứng dụng Ứng dụng HanaGold bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo cho Người dùng. Người dùng có trách nhiệm kiểm tra định kỳ để cập nhật những thay đổi này. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Ứng dụng HanaGold sau khi chúng tôi cập nhật những thay đổi này cấu thành sự chấp nhận không thể hủy ngang đối với những bản cập nhật này. Người dùng có thể chấm dứt việc truy cập vào Ứng dụng HanaGold nếu Người dùng không chấp nhận bản cập nhật này.
 • ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  • 1. Luật điều chỉnh. Các Điều khoản Dịch vụ này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam mà không liên quan đến các quy tắc xung đột pháp luật.
  • 2. Độc lập. Không có quy định nào trong Điều khoản này sẽ cấu thành mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc mối quan hệ chính - đại lý giữa Người dùng và Hanagold.
  • 3. Giải quyết tranh chấp. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc, giải quyết với tinh thần hợp tác, tương trợ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan đến các quy định trong Điều khoản này mà các bên không thể tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được chuyển sang Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
  • 4. Vô hiệu. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này trở nên vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành được, nó sẽ được sửa đổi ở mức cần thiết tối thiểu để trở nên hợp lệ, hợp pháp và có hiệu lực thi hành. Nếu không thể sửa đổi, điều khoản này sẽ bị xóa. Bất kỳ sửa đổi hoặc xóa bỏ điều khoản nào theo quy định của điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thi hành phần còn lại của Điều khoản này.
  • 5. Thông tin liên hệ. Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều khoản dịch vụ này hoặc bất kỳ vấn đề nào được nêu ra trong Điều khoản dịch vụ này hoặc bất kỳ chính sách nào của Hanagold, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email contact@hanagold.vn hoặc số điện 0889028009.
 • TÔI ĐÃ ĐỌC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH TRÊN ĐÂY VÀ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI TƯƠNG TỰ SAU ĐÂY. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT "ĐĂNG KÝ NGAY" HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG TƯƠNG TỰ NÀO BÊN DƯỚI, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, MÀ TÔI MONG MUỐN CÓ HIỆU LỰC GIỐNG NHƯ KHI TÔI KÝ TAY.